Grafieken > Totaalbeeld
1234567Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 12 Eb en vloed
Eb en vloed
Via www.getij.nl vind je gegevens over de waterstanden in Nederland. Daar komen de grafieken over de waterhoogte vandaan die je in dit onderwerp hebt gezien.

Zoek zelf actuele gegevens van minstens twee plaatsen in Nederland. Vergelijk die gegevens met elkaar en doe uitspraken over de periode van de waterstand, de verschillen tussen de waterhoogtes op die plaatsen, en dergelijke. Probeer ook oorzaken van die verschillen te benoemen en te verklaren.

Opgave 13 Lengte en gewicht
Lengte en gewicht

Bij een groeionderzoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis werden kaarten gebruikt om de groei van kinderen op aan te geven. Er waren verschillende kaarten voor jongens en voor meisjes. Behalve tabellen voor lengte en gewicht, kunnen er ook grafieken van lengte en gewicht op worden getekend. Op de bijbehorende werkbladen staat een deel van die kaarten afgedrukt.

Joop van Straaten zit in de brugklas van een grote scholengemeenschap. Hij is net 12 jaar oud geworden. Op zijn verjaardagsfeestje wordt hij door ooms en tantes (die alleen op dit soort gelegenheden langs komen) met zijn oudere zus Marleen vergeleken. Hoewel Joop maar m is en zijn zus dan m lang is, vertelt zijn vader hem dat hij op den duur vast groter zal worden dan Marleen. Joop is verbaasd. Jullie ook?

Hier zie je de gegevens van Joop en Marleen van Straaten netjes in tabellen bijeengebracht.

MARLEEN JOOP
leeftijd lengte gewicht leeftijd lengte gewicht
3 98 15 3 101 16,5
4 104 16,5 4 107 18
5 112 19 5 114 21
6 118 21,5 6 117 22
7 126 24,5 7 124 24,5
8 132 28 8 130 27,5
9 137 31 9 136 31
10 142 34 10 142 35
11 148 37 11 147 38,5
12 157 44 12 153 44
13 164 53,5
14 168 56

De lengtes zijn afgerond op hele cm nauwkeurig en alle gewichten zijn op halve kg afgerond.

a

Breng de gegevens van Joop en Marleen op de groeikaarten aan. Teken hun groeigrafieken, zowel voor lengte als gewicht. Op welke leeftijd is Joop ernstig ziek geweest en waaraan kun je dat zien?

b

Teken de groeigrafieken van Joop en Marleen verder door tot hun 20e levensjaar. Volg de richting van de voorgedrukte lijnen. Hoe lang en hoe zwaar zal Joop zijn als hij 20 is? En Marleen als zij 20 is?

c

Waarom zijn er verschillende kaarten voor jongens en voor meisjes?

In het onderste deel van beide kaarten staan vier grafieken getekend. Bij de onderste kromme lijn staat P3. Dat betekent dat slechts % van alle kinderen wat lengte betreft onder die lijn uitkomt.

d

Er staan meer van dergelijke lijnen op deze groeikaarten. Hoe is men aan die lijnen gekomen?

e

Waarom zijn de lijnen voor de gewichten niet aaneengesloten?

f

Joop is op zijn achtste verjaardag meter lang. Zit hij onder of boven de lijn P3? Hoeveel procent van alle jongens is zeker groter dan hij?

g

Marleen is op haar achtste verjaardag meter lang. Zit zij bij de kleinste helft of de grootste helft van alle meisjes van die leeftijd? Leg uit.

h

Is Joop op zijn twaalfde verjaardag zwaar voor iemand van zijn lengte? En hoe zit het dan met Marleen?

i

Waarom lopen de grafieken niet verder dan tot 20 jaar? Kun je zeggen dat jongens gemiddeld groter worden dan meisjes?

k

Hoe lang en hoe zwaar worden de gemiddelde man en de gemiddelde vrouw?

verder | terug