Verbanden > Verbanden en variabelen
123456Verbanden en variabelen

Voorbeeld 1

Neem even aan, dat je met je telefoon alleen belt, verder niks.

Als je belt, kost dat bijvoorbeeld € 0,06 per belminuut. Je belkosten (euro) hangen dan af van de tijd (min) die je belt. Er is een verband tussen de variabelen belkosten en tijd.

De variabele belkosten is de afhankelijke variabele en de variabele tijd de onafhankelijke variabele. Bij de variabele tijd hoort de eenheid minuut. Bij de variabele belkosten hoort de eenheid euro.

Het verband in woorden: als de beltijd met één minuut toeneemt, nemen de belkosten met € 0,06 toe.

Dit verband tussen de variabelen belkosten en tijd kun je weergeven in een tabel en in een grafiek.

tijd (min) 0 1 2 3 4 5
belkosten (euro) 0,00 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30
Opgave 3

Neem de gegevens uit het Voorbeeld 1. Ga ervan uit dat je alleen belt met je mobiele telefoon; je maakt dus geen kosten voor bijvoorbeeld sms'en, appen of internetten.

a

Waarom zijn de tabel en de grafiek op deze manier niet erg zinvol als je de kosten per maand in beeld wilt brengen?

b

Maak een tabel waarin je beter zicht krijgt op de kosten per maand.

c

Hoeveel ben je zelf ongeveer kwijt aan belkosten per maand als je zo'n abonnement zou hebben?

verder | terug