Verbanden > Verbanden en variabelen
123456Verbanden en variabelen

Voorbeeld 2

Neem even aan, dat je met je telefoon alleen belt, verder niks.

Als je belt, kost dit bijvoorbeeld € 0,06 per minuut. Met een abonnement betaal je ook abonnementskosten per maand, bijvoorbeeld € 20,00. Dit zijn je startkosten. Ook al bel je niet, die € 20,00 betaal je sowieso (zie de tabel).

Tijd is de onafhankelijke variabele en belkosten is de afhankelijke variabele. Bij de variabele tijd hoort de eenheid minuut. Bij de variabele belkosten hoort de eenheid euro per maand.

Het verband in woorden: de belkosten bedragen € 20,00 plus € 0,06 per gebelde minuut.

Dit verband kun je ook weergeven in een tabel en in een grafiek.

tijd (min) 0 100 200 300
belkosten (euro) 20,00 26,00 32,00 38,00
Opgave 4

Bekijk de grafiek in het Voorbeeld 2.

a

Geeft deze grafiek een realistisch beeld van de belkosten?

b

Als je minuten per maand belt, wat zijn dan je belkosten per maand?

c

Wat zijn jouw maandelijkse belkosten ongeveer als je zo'n abonnement zou hebben?

Opgave 5

Ga uit van een telefoon waar je alleen mee belt, en waar een abonnement bij hoort van € 5,00 per maand en € 0,03 per gebelde minuut.

a

Maak zelf een tabel waarin het verband tussen de variabelen beltijd (min) en belkosten (euro) zichtbaar wordt.

b

Teken de bijpassende grafiek.

c

Hoelang moet je ongeveer bellen om met zo'n abonnement boven de € 10,00 per maand uit te komen? Gebruik de grafiek en reken na.

verder | terug