Verbanden > Verbanden en variabelen
123456Verbanden en variabelen

Voorbeeld 3

Neem even aan, dat je met je telefoon alleen belt, verder niks.

Als je belt, kost dit € 0,06 per minuut. Je hebt een abonnement van € 20,00 per maand. Je belkosten (euro) hangen af van de tijd (min) die je belt. De belkosten per minuut (euro per maand) vind je door de belkosten te delen door de tijd (aantal minuten dat je belt). Bij nul minuten bellen, betaal je alleen abonnementskosten. De belkosten per minuut bij nul minuten bellen kun je niet weergeven, omdat je niet door nul kunt delen.

tijd (min) 0 100 200 300
belkosten (euro) 20,00 26,00 32,00 38,00
belkosten per minuut (euro/maand) - 0,26 0,16 0,13

De belkosten per minuut hangen af van de tijd die je belt. Er is dus een verband tussen de variabelen tijd en belkosten per minuut. Tijd is de onafhankelijke variabele en belkosten per minuut is de afhankelijke variabele. Bij de variabele tijd hoort de eenheid minuten. Bij de variabele belkosten per minuut hoort de eenheid euro per maand.

Opgave 6

Werk met de gegevens uit het Voorbeeld 3.

a

Reken de bedragen die in de tabel staan bij belkosten per minuut, na.

b

Reken na dat de belkosten per minuut € 0,10 zijn als je vijfhonderd minuten belt in een maand.

c

Waarom wordt deze grafiek geen rechte lijn?

d

Hoe hoog zouden je belkosten per minuut zijn als je de hele maand elke minuut zou bellen?

Opgave 7

Ga uit van een telefoon waarmee je alleen belt en waar een abonnement bij hoort van € 5,00 per maand en waarbij je € 0,03 betaalt per belminuut.

a

Maak zelf een tabel waarin het verband tussen de variabelen beltijd (min) en belkosten per minuut (euro per maand) zichtbaar wordt. Rond de bedragen af op drie decimalen.

b

Teken de bijpassende grafiek.

c

Hoeveel moet je bellen om onder de € 0,04 per minuut uit te komen met dit abonnement? Gebruik de grafiek en reken na.

verder | terug