Verbanden > Verbanden en variabelen
123456Verbanden en variabelen

Theorie

Soms is er een verband tussen twee grootheden.

De éne grootheid kan steeds andere waarden aannemen en van de andere kun je dan de waarde uitrekenen, het zijn variabelen. De variabele waarvan je de waarden kunt kiezen heet de onafhankelijke variabele en de variabele waarvan je dan de waarden berekent heet de afhankelijke variabele.

Bij zo'n verband maak je vaak een tabel. Je kiest dan oplopende waarden voor de onafhankelijke variabele en rekent de waarden van de afhankelijke variabele uit. Bij die tabel past dan weer een grafiek. Er kunnen daarbij verschillende schaalverdelingen op de twee assen worden gebruikt.

verder | terug