Verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Toepassen

Een digitaal plaatje bestaat uit pixels (afkomstig van de Engelse term "picture elements" ). Als het een zwart/wit plaatje is, heeft elke pixel één waarde, meestal lopend van 0 (zwart) t/m 255 (wit) waarmee de grijswaarde ervan wordt bepaald. Is het een kleurenplaatje dan heeft elke pixel drie waarden één voor rood (R), één voor geel (G) en één voor blauw (B): tenminste in het RGB-formaat.

Als je zo'n beeld wilt bewerken, dan bereken je nieuwe waarden voor elke pixel. In een grafiek kun je het verband tussen de waarden van de pixels voor de bewerking en die erna laten zien.
Deze grafiek zorgt ervoor dat de donkere gedeelten van het plaatje donkerder worden en de lichte gedeelten lichter: je verhoogt zo het "contrast" .
Het punt waar vanaf de grafiek schuin omhoog gaat lopen heet het "zwartpunt" van de grafiek.
Het punt waar vanaf de grafiek weer horizontaal loopt heet het "witpunt" van de grafiek.

Maak je andere grafieken voor het omrekenen van de pixelwaarden, dan kun je hele bijzondere effecten krijgen!

Opgave 12Beeldbewerking
Beeldbewerking

Bekijk het verhaal over het bewerken van een zwart-wit foto.

a

Tussen welke twee variabelen geeft de grafiek het verband weer?

b

Wat betekent de blauwe lijn in deze figuur?

c

Welke pixelwaarden veranderen het minste als je het contrast van de foto verhoogt?

d

Waarom krijg je altijd een zwartpunt en een witpunt bij contrast vergroten? Welke betekenis hebben deze punten?

Opgave 13Taxibedrijven
Taxibedrijven

In een stad zijn twee taxibedrijven actief. Ze hebben verschillende tarieven. Je betaalt wel bij beide een vast bedrag als je een taxi laat komen (de voorrijkosten) en daar boven op een bedrag voor elke km die je wordt vervoerd.

  • taxibedrijf A: de voorrijkosten € 7,50 en de prijs per km bedraagt € 2,20.

  • taxibedrijf B: de voorrijkosten € 4,00 en de prijs per km bedraagt € 2,75.

a

Tussen welke twee grootheden bestaat hier een verband?

b

Maak voor beide taxibedrijven een tabel en vervolgens een grafiek van de ritprijs.

c

Wat valt op als je beide grafieken vergelijkt?

d

Probeer vast te stellen welk taxibedrijf bij welke afstanden het voordeligst is.

verder | terug