Verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Voorbeeld 1

Als je belt betaal je bijvoorbeeld € 0,06 per minuut.
Je belkosten (in euro) hangen af van de tijd (in minuten) die je verbelt.

tijd (min.)
belkosten (euro) 0,00 0,06 0,12 0,18

Er is een verband tussen de variabelen belkosten en tijd.
Tabel en grafiek laten dat zien.
Bij de variabele tijd hoort de eenheid minuten.
Bij de variabele belkosten hoort de eenheid euro.

Opgave 3

Bekijk Voorbeeld 1. Ga er vanuit dat het hier alleen om bellen gaat en niet om sms'en, internetten en zo.

a

Waarom zijn deze tabel en deze grafiek niet erg zinvol als je de kosten per maand in beeld wil brengen?

b

Hoeveel minuten zou iemand per maand ongeveer bellen?

c

Maak een tabel waarin je beter zicht krijgt op de kosten per maand.

d

Hoeveel ben je zelf ongeveer aan belkosten kwijt per maand als je zo'n abonnement zou hebben?

verder | terug