Verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Voorbeeld 2

Als je belt betaal je bijvoorbeeld € 0,06 per minuut.
Heb je een abonnement, dan betaal je ook abonnementskosten per maand, bijvoorbeeld € 20,00.
Je belkosten (in euro) hangen af van de tijd (in minuten) die je verbelt.

tijd (min.)
belkosten (euro) 20,00 26,00 32,00 38,00

Er is een verband tussen de variabelen belkosten en tijd.
Tabel en grafiek laten dat zien.
Bij de variabele tijd hoort de eenheid minuten.
Bij de variabele belkosten hoort de eenheid euro per maand.

Opgave 4

De grafiek in Voorbeeld 2 geeft waarschijnlijk beter weer hoe hoog de maandelijkse kosten voor het bellen zijn.

a

Waarom is dat zo?

b

Hoeveel bedragen jouw maandelijkse belkosten ongeveer als je zo'n abonnement zou hebben?

Opgave 5

Ga uit van een telefoon waar je alleen mee belt en waar een abonnement bij hoort van € 5,00 per maand en € 0,03 per minuut die je belt.

a

Maak nu zelf een tabel waarin het verband tussen de grootheden beltijd (in minuten) en belkosten (in euro) zichtbaar wordt.

b

Teken een bijpassende grafiek.

c

Hoeveel moet je bellen om boven de € 12,65 uit te komen met zo'n abonnement? Gebruik de grafiek en een berekening.

verder | terug