Verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Voorbeeld 3

Als je belt betaal je bijvoorbeeld € 0,06 per minuut.
Heb je een abonnement, dan betaal je ook abonnementskosten per maand, bijvoorbeeld € 20,00.
Je belkosten (in euro) hangen af van de tijd (in minuten) die je verbelt.
De belkosten per minuut (in euro per maand) vind je door de belkosten te delen door het aantal minuten.

tijd (min.) 0 100 200 300
belkosten (euro) 20,00 26,00 32,00 38,00
belkosten per minuut (euro/maand) ???? 0,26 0,16 0,13

Er is een verband tussen de variabelen belkosten per minuut en tijd.
Tabel en grafiek laten dat zien.
Bij de variabele tijd hoort de eenheid minuten.
Bij de variabele belkosten per minuut hoort de eenheid euro per maand.

Opgave 6

Werk met de gegevens in Voorbeeld 3.

a

Reken de bedragen die in de tabel staan bij belkosten per minuut na.

b

Reken na dat de belkosten per minuut als je belminuten hebt in een bepaalde maand ook inderdaad € 0,10 bedragen.

c

Waarom wordt deze grafiek geen rechte lijn?

d

Hoeveel bedragen de belkosten per minuut als je echt de hele maand elke minuut zou bellen?

Opgave 7

Ga uit van een telefoon waar je alleen mee belt en waar een abonnement bij hoort van € 5,00 per maand en € 0,03 per minuut die je belt.

a

Maak nu zelf een tabel waarin het verband tussen de grootheden beltijd (in minuten) en belkosten per minuut (in euro) zichtbaar wordt.

b

Teken een bijpassende grafiek.

c

Hoeveel moet je bellen om onder de € 0,04 uit te komen met zo'n abonnement? Gebruik de grafiek en een berekening.

verder | terug