Verbanden > Verbanden
123456Verbanden

Uitleg

Een kaars is 20 cm lang en wordt aangestoken. Je meet om het uur zijn lengte.

brandtijd (uur) 0 1 2 3
lengte (cm) 20 18 16 14

De tabel beschrijft een verband tussen de grootheden brandtijd en lengte.
Elk uur brandtijd wordt lengte 2 cm korter vanaf een beginlengte van 20 cm.
brandtijd en lengte veranderen steeds, ze heten veranderlijken of variabelen.
Een grootheid is een variabele met de bijbehorende eenheid.
Bij de variabele brandtijd hoort de eenheid uur.
Bij de variabele lengte hoort de eenheid cm.

Opgave 1

Bekijk de Uitleg . Je ziet een tabel met meetgegevens.

a

Om welke twee variabelen gaat het?

b

Teken zelf de grafiek van de opbrandende kaars.

c

In de grafiek lijkt de kaars na 10 uur te zijn opgebrand. Reken na dat dit inderdaad het geval is.

Opgave 2

Een tweede kaars heeft een beginlengte van cm. Ook deze kaars brandt gelijkmatig op. Omdat hij dikker is wordt hij elk uur cm korter.

a

Maak ook voor deze kaars een tabel van de lengte (in cm) afhankelijk van de brandtijd (in uur).

b

Teken een grafiek van het verband tussen lengte en brandtijd in dezelfde figuur als bij opgave 1.

c

Na hoeveel uur is deze tweede kaars opgebrand?

d

Deze kaars wordt tegelijk aangestoken met die van opgave 1. Bepaal met de grafiek na hoeveel tijd deze kaars langer is geworden dan die van opgave 1.

verder | terug