Verbanden > Formules
123456Formules

Verwerken

Opgave 9

Voor het gebruik van water in een woonhuis betaal je jaarlijks een vast bedrag en een bedrag voor het aantal m3 (kubieke meter) water die je hebt verbruikt. (Een m3 is 1000 liter.) PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland hanteert in 2011 deze tarieven:

  • vastrecht (dat is het vaste bedrag): € 50,70 per jaar;

  • kosten per m3: € 1,31.

a

Tussen welke twee variabelen is er een verband? Welke eenheden worden er gebruikt?

b

Welke formule kun je opstellen bij dit verband?

c

De familie De Boer woont in Noord-Holland en verbruikt in 2011 ongeveer 137,7 m3 water. Hoeveel moeten ze betalen?

d

Je kunt ook een formule opstellen voor het verband tussen kosten per kubieke meter en jaarverbruik. Geef een mogelijke formule.

Opgave 10

Van een rechthoek is de oppervlakte 600.

a

Bereken de lengte van deze rechthoek als de breedte 15 is.

b

Hoe breed is de rechthoek als de lengte 120 is?

c

Geef een formule die het verband tussen lengte en breedte van deze rechthoek weergeeft.

d

Laat zien dat er meerdere formules mogelijk zijn.

e

Bereken met één van die formules de lengte van de rechthoek als de breedte 420 is in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 11

In een stad zijn twee taxibedrijven actief. Ze hebben verschillende tarieven. Je betaalt wel bij beide een vast bedrag als je een taxi laat komen (de voorrijkosten) en daar boven op een bedrag voor elke km die je wordt vervoerd.

  • taxibedrijf A: de voorrijkosten € 7,50 en de prijs per km bedraagt € 2,20.

  • taxibedrijf B: de voorrijkosten € 4,00 en de prijs per km bedraagt € 2,75.

a

Maak voor beide taxibedrijven een formule voor de ritprijs afhankelijk van het aantal klantkilometers.

b

Hoeveel kost een rit van 8,3 km met taxibedrijf A? En met taxibedrijf B?

c

Je wilt naar het station om de trein naar Berlijn te nemen. Je woont 6,4 km rijden van het station. Welk taxibedrijf kies je? Motiveer je antwoord.

Opgave 12

De vermoedelijke lengte op volwassen leeftijd wordt berekend met behulp van de methode van Tanner, die steunt op de lengte van de ouders. Er gelden deze formules waarin alle lengtes in cm zijn:

  • lengte jongen = ( lengte moeder + lengte vader + 13 ) / 2

  • lengte meisje = ( lengte moeder lengte vader + 13 ) / 2

a

Achmed's moeder is 1,64 m lang en zijn vader is 1,81 m. Hoe lang zal hij worden als hij volwassen is?

b

Klasien's moeder is 1,76 m lang en haar vader is 1,84 m. Hoe lang zal Klasien worden?

c

Hoeveel lengteverschil zal er zijn tussen broer en zus?

verder | terug