Verbanden > Formules
123456Formules

Voorbeeld 2

Als je belt betaal je bijvoorbeeld € 0,06 per minuut.
Heb je een abonnement, dan betaal je ook abonnementskosten per maand, bijvoorbeeld € 20,00.
Je belkosten (in euro) hangen af van de tijd (in minuten) die je verbelt.

tijd (min.) `0` `100` `200` `300`
belkosten (euro) 20,00 26,00 32,00 38,00

Er is een verband tussen de variabelen belkosten en tijd.
Tabel en grafiek laten dat zien.
Als tijd = 500  minuten is belkosten = 500 × 0.06 + 20 = 50  euro.

De formule is dus: belkosten = tijd × 0.06 + 20 .

Opgave 5

Gebruik nu de formule voor de belkosten in Voorbeeld 2.

a

Je hebt in een bepaalde maand 197 belminuten. Hoeveel moet je betalen?

b

Je moet een bepaalde maand € 38,24 betalen. Hoeveel belminuten had je die maand?

Opgave 6

Ga uit van een telefoon waar je alleen mee belt en waar een abonnement bij hoort van € 5,00 per maand en € 0,03 per minuut die je belt.

a

Stel een formule op van het verband tussen de grootheden beltijd (in minuten) en belkosten (in euro).

b

Je hebt in een bepaalde maand 197 belminuten. Hoeveel moet je betalen?

c

Je moet een bepaalde maand € 8,24 betalen. Hoeveel belminuten had je die maand?

verder | terug