Verbanden > Formules
123456Formules

Voorbeeld 2

Als je belt betaal je bijvoorbeeld € 0,06 per minuut.
Heb je een abonnement, dan betaal je ook abonnementskosten per maand, bijvoorbeeld € 20,00.
Je belkosten (in euro) hangen af van de tijd (in minuten) die je verbelt.

tijd (min.)
belkosten (euro) 20,00 26,00 32,00 38,00

Er is een verband tussen de variabelen belkosten en tijd.
Tabel en grafiek laten dat zien.
Als tijd = 500  minuten is belkosten = 500 × 0.06 + 20 = 50  euro.

De formule is dus: belkosten = tijd × 0.06 + 20 .

Opgave 5

Gebruik nu de formule voor de belkosten in Voorbeeld 2.

a

Je hebt in een bepaalde maand 197 belminuten. Hoeveel moet je betalen?

b

Je moet een bepaalde maand € 38,24 betalen. Hoeveel belminuten had je die maand?

Opgave 6

Ga uit van een telefoon waar je alleen mee belt en waar een abonnement bij hoort van € 5,00 per maand en € 0,03 per minuut die je belt.

a

Stel een formule op van het verband tussen de grootheden beltijd (in minuten) en belkosten (in euro).

b

Je hebt in een bepaalde maand 197 belminuten. Hoeveel moet je betalen?

c

Je moet een bepaalde maand € 8,24 betalen. Hoeveel belminuten had je die maand?

verder | terug