Verbanden > Formules
123456Formules

Voorbeeld 3

Als je belt betaal je bijvoorbeeld € 0,06 per minuut.
Heb je een abonnement, dan betaal je ook abonnementskosten per maand, bijvoorbeeld € 20,00.
Je belkosten (in euro) hangen af van de tijd (in minuten) die je verbelt.
De belkosten per minuut (in euro per maand) vind je door de belkosten te delen door het aantal minuten.

tijd (min.)
belkosten (euro) 20,00 26,00 32,00 38,00
belkosten per minuut (euro/maand) ???? 0,26 0,16 0,13

Er is een verband tussen de variabelen belkosten per minuut en tijd.
Tabel en grafiek laten dat zien.
Als tijd = 500  minuten is belkosten per minuut = ( 500 × 0,06 + 20 ) / 500 = 0,10  euro.

Een passende formule is dus: belkosten per minuut = ( tijd × 0,06 + 20 ) / tijd .

Opgave 7

Werk met de gegevens in Voorbeeld 3.

a

Je hebt in een bepaalde maand 216 belminuten. Hoeveel bedragen je belkosten per minuut?

Behalve de formule die in de tekst van het voorbeeld wordt gegeven past ook de formule belkosten p m = 0,06 + 20 / tijd bij hetzelfde verband.

b

Laat zien, dat deze formule dezelfde waarden in de tabel oplevert.

c

Leg uit waarom beide formules hetzelfde verband beschrijven.

Opgave 8

Ga uit van een telefoon waar je alleen mee belt en waar een abonnement bij hoort van € 5,00 per maand en € 0,03 per minuut die je belt.

a

Stel twee passende formules op voor het verband tussen de grootheden beltijd(in minuten) en belkosten per minuut (in euro).

b

Bereken met beide formules de belkosten per minuut als je 218 belminuten hebt in een bepaalde maand.

c

Hoeveel moet je bellen om onder de € 0,04 uit te komen met zo'n abonnement? Gebruik één van beide formules.

verder | terug