Verbanden > Letterformules
123456Letterformules

Theorie

Formules wil je graag zo overzichtelijk mogelijk houden. Daarom worden variabelen als lengte, breedte, tijd en kosten aangegeven met maar één letter, vaak hun beginletter. Je moet wel goed van tevoren afspreken wat elke letter precies betekent en je daar dan ook nauwgezet aan houden.

Het teken voor vermenigvuldigen lijkt teveel op de letter x.
Daarom gebruik je in formules de vermenigvuldigingspunt in plaats van het kruisje.
En als dat geen verwarring oplevert, laat je de vermenigvuldigingspunt gewoon weg.

verder | terug