Verbanden > Letterformules
123456Letterformules

Uitleg

Formules wil je graag zo overzichtelijk mogelijk houden. Daarom worden variabelen als lengte, breedte, tijd en kosten aangegeven met maar één letter. Je moet wel goed van tevoren afspreken wat elke letter precies betekent en je daar dan ook nauwgezet aan houden.

Bijvoorbeeld:
Bij een telefoonabonnement betaal je € 10,00 abonnementskosten en € 0,08 per minuut bellen.
In een formule ziet dat er zo uit: belkosten `= 0,08 xx ` tijd `+ 10,00` . Dit kun je korter schrijven als: `k =0,08 xx t + 10,00` . Je moet dan wel onthouden dat `k` de belkosten zijn en `t` de tijd is. Ook moet je bijpassende eenheden afspreken. In dit geval is `k` in euro's en `t` in minuten.

Misschien zie je meteen al het nadeel van het teken `xx` voor vermenigvuldigen: het lijkt op de letter x. Daarom gebruik je in formules meestal een vermenigvuldigingspunt `*` in plaats van het kruisje.

Dan krijg je dus de volgende letterformule: `k =0,08 *t +10,00`

In het geval dat de vermenigvuldigingspunt tussen een getal en een letter of tussen twee letters staat, mag je deze ook weglaten. De formule wordt dan nog korter: `k =0,08t +10,00`

Wil je de belkosten weten als je `200` minuten belt, dan moet je voor `t` de waarde `200` in de formule invullen of substitueren:

`k =0,08 * 200 + 10,00 = 26,00` euro

Opgave 1

Werk met de gegevens uit de uitleg.

a

Hoe groot is `k` als `t = 200` ?

b

Hoe verwoord je "Wat is `k` als `t = 200` " in gewoon Nederlands?

Opgave 2

Voor het omrekenen van graden Celsius naar graden Fahrenheit bestaat de formule:
graden Fahrenheit `=9/5*` graden Celsius `+32`

a

Schrijf deze formule zo kort mogelijk. Gebruik de letters `F` en `C` voor het aantal graden Fahrenheit en Celsius.

b

Bereken `F` als `C` is `20` .

c

Hoe verwoord je "Bereken `F` als `C` is `20` " in gewoon Nederlands?

d

Wat is het grote voordeel van het gebruik van formules?

verder | terug