Verbanden > Kort maar krachtig
123456Kort maar krachtig

Verkennen

Opgave V1

Van twee korte en twee lange lucifers is een rechthoek gelegd. Omdat je geen afmetingen weet hangt de omtrek van deze rechthoek af van twee variabelen, namelijk lengte korte lucifer en lengte lange lucifer.

a

Welke formule krijg je voor de omtrek van deze rechthoek?

b

Hoe zou je die formule korter kunnen schrijven?

Opgave V2

De oppervlakte van de rechthoek uit de vorige opgave hangt van dezelfde variabelen af.

a

Welke formule kun je voor de oppervlakte van die rechthoek opstellen?

b

Hoe zou je die formule korter kunnen schrijven?

verder | terug