Verbanden > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Voorbeeld 2

Hoe lang is de ribbe van een kubus als de kubus een inhoud heeft van cm3?

> antwoord

Deze vraag kun je omzetten in een vergelijking. Noem je de lengte van de ribbe die wordt gevraagd, bijvoorbeeld cm, dan krijg je de vergelijking: .

Je ziet hier de bijbehorende grafiek. In de grafiek kun je de oplossing op één decimaal nauwkeurig schatten: (snijpunt).

Je kunt de oplossing preciezer benaderen door verder in te klemmen, dus door nieuwe tabellen te maken.

Opgave 4

Bekijk de vergelijking .

a

Maak een tabel met voor de waarden ; ; ; en .

b

Ligt de juiste oplossing inderdaad tussen en ?

c

Bepaal nu zelf door inklemmen de juiste waarde van . Rond af op twee decimalen.

verder | terug