Verbanden > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Voorbeeld 3

Iemand's schoenmaat kun je bepalen vanuit de lengte van zijn voet in cm. Er geldt:

Weet je iemand's schoenmaat, dan kun je zijn voetlengte bepalen. Neem bijvoorbeeld iemand met schoenmaat . Dan geldt volgens de formule de vergelijking:

Deze vergelijking hoef je niet op te lossen door inklemmen. Even nadenken helpt ook.

De vergelijking ziet er uit als .
Je kunt dan vinden door uit te rekenen, uitkomst .
Omdat eigenlijk is, krijg je dus en dit klopt als .
De gevraagde voetlengte is cm.

(In werkelijkheid is een schoenmaat voor iedereen vanaf tot en met en zijn er meerdere voetlengtes met deze schoenmaat.)

Opgave 5

Bekijk in Voorbeeld 3 hoe de vergelijking wordt opgelost.

a

Welke vergelijking hoort bij de vraag: "Bereken de voetlengte bij een schoenmaat van 36?"

b

Los deze vergelijking op dezelfde manier als in het voorbeeld op.

c

Controleer je oplossing door de gevonden waarde voor in de vergelijking in te vullen.

Opgave 6

Ook de gekozen eenheden spelen bij vergelijkingen een rol.
Als je een schoenmaat van hebt, betekent dit dat je schoenmaat afgerond is.

a

Waarom betekent dit dat een getal vanaf tot en met moet zijn?

b

Welke voetlengte hoort er bij ? Los daartoe de bijbehorende vergelijking op. Geef de voetlengte in mm nauwkeurig.

c

Welke voetlengte hoort er bij ? Los daartoe de bijbehorende vergelijking op. Geef de voetlengte in mm nauwkeurig.

d

Welke voetlengtes horen er bij schoenmaat ?

Opgave 7

Je kunt veel meer vergelijkingen oplossen door "handig rekenen" .
Bekijk de vergelijking .

a

Deze vergelijking heeft de vorm . Hoeveel is ?

b

Omdat kun je nu uitrekenen. Hoe?

c

Welke oplossing heeft deze vergelijking dus?

verder | terug