Verbanden > Vergelijkingen
123456Vergelijkingen

Voorbeeld 2

Hoe lang is de ribbe van een kubus als de kubus een inhoud heeft van 6 cm3?

> antwoord

Deze vraag kun je omzetten in een vergelijking. Noem je de lengte van de ribbe die wordt gevraagd, bijvoorbeeld `x` cm, dan krijg je de vergelijking: `x^3 =6` . ( `x^3 = x*x*x` )

Je ziet hier de bijbehorende grafiek. In de grafiek kun je de oplossing op één decimaal nauwkeurig schatten: `x ≈1,8` (snijpunt).

Je kunt de oplossing preciezer benaderen door verder in te klemmen, dus door nieuwe tabellen te maken.

Opgave 4

Bekijk de vergelijking `x ^3 = 6` .

a

Maak een tabel met voor `x` de waarden `1,80` ; `1,81` ; `1,82` ; `1,83` en `1,84` .

b

Ligt de juiste oplossing inderdaad tussen `1,81` en `1,82` ?

c

Bepaal nu zelf door inklemmen de juiste waarde van `x` . Rond af op twee decimalen.

verder | terug