Verbanden > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 12Formules en grafieken met XL
Formules en grafieken met XL

Het spreadsheetprogramma MS-Excel is zeer geschikt voor het werken met tabellen, grafieken en formules. Met behulp van een practicum "Grafieken bij tabellen" kun je leren hoe je met dit programma een grafiek bij een tabel en een tabel bij een formule maakt.

Via Grafieken bij tabellen in Excel 2007 of 2010 vind je het genoemde practicum. Heb je een nieuwere versie van Excel, ga dan naar Grafieken bij tabellen in Excel 2007 of 2010. Voer het practicum uit.

Opgave 13Snelheid van schaatsers
Snelheid van schaatsers

Vrouwen leggen tijdens een schaatstournooi onder andere 3000 meter af. In de tabel staan de tijden van een schaatster tijdens een rit over 3000 meter:

afstand (m) 200 600 1000 1400 1800 2200 2600 3000
tijd (sec) 19,7 53,7 87,8 121,6 155,5 188,7 222,5 256,5

Uit de tabel kun je opmaken dat de schaatster niet steeds even hard schaatste. Toch kun je proberen een formule te maken bij het verband tussen de afstand en de tijd.

a

Teken in een assenstelsel de 8 punten uit de tabel. Teken zo goed mogelijk een rechte lijn door de punten (de lijn gaat door de oorsprong). Door welk punt moet die lijn in ieder geval gaan?

b

Hoeveel meter schaatste deze schaatster gemiddeld per seconde?

c

Welke formule geldt voor deze schaatster bij het verband tussen de afgelegde afstand `a` (in m) en de tijd `t` (in seconden)?

Verzamel actuele gegevens met betrekking tot de eindtijden van zowel voor mannen als vrouwen. Gebruik bijvoorbeeld de wereldrecords op de 500, de 1500, de 3000, de 5000 en de 10.000 m.

d

Stel voor ieder van deze afstanden een formule op voor de afgelegde afstand `a` (in m) en de tijd `t` (in seconden). Verklaar de verschillen.

verder | terug