Verbanden > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Testen

Opgave 6

Je gaat in de zomervakantie kersen plukken en krijgt per gevuld kistje € 2,50. Ook krijg je per dag een vast bedrag, de "voorfietskosten" , van € 7,50.

a

Hoeveel verdien je op een dag als je vijf kistjes vult?

b

Tussen welke twee variabelen bestaat er een verband?

c

Wat is de afhankelijke variabele en wat is de onafhankelijke variabele?

d

Geef een zo kort mogelijke formule die je loon uitdrukt in het aantal kistjes. Gebruik voor je loon de letter `L` en voor het aantal kistjes de letter `k` .

e

Kun je de vermenigvuldigingspunt in de formule weglaten?

f

Substitueer de `k` in de formule voor de waarde `12` . Wat is de uitkomst `L` ?

Opgave 7

Wanneer je op reis gaat, kun je een reisverzekering afsluiten. Daarvoor betaal je de verzekeringsmaatschappij een bepaalde premie. Bij DALIV betaal je een eenmalige afsluitprovisie en daarnaast een vast bedrag per dag. De tabel laat enkele premies zien.

reistijd (dag) 5 10 15 20
premie (euro) 17,50 30,00 42,50 55,00
a

Tussen welke variabelen is hier een verband? Wat is de afhankelijke variabele en wat is de onafhankelijke variabele?

b

Hoe kun je aan de tabel zien dat je een vast bedrag per dag betaalt? Hoe groot is dat bedrag?

c

Hoe kun je uit de tabel afleiden dat de bijbehorende grafiek niet door ` O (0, 0)` gaat?

d

Beschrijf dit verband in woorden.

e

Beschrijf het verband tussen reistijd en premie met een formule.

f

Bereken de premie bij een reistijd van achttien dagen.

g

Schrijf de formule zo kort mogelijk.

Opgave 8

Schrijf de volgende formules zo kort mogelijk. Geef ook aan waar de letters in de formule voor staan, en geef mogelijke eenheden.

a

`text(beltegoed) = 20,00 -0,15 * text(beltijd)`

b

`text(inhoud balk)= text(lengte)*text(breedte)*text(hoogte)`

c

`text(kosten per foto)=(250,00 + 0,08*text(aantal foto's))/text(aantal foto's)`

d

`text(BMI)=text(gewicht)/(text(lengte) *text(lengte))`

Opgave 9

Van een cilindervormige kaars verandert de lengte `L` (cm) als je hem aansteekt volgens de formule `L=32 -1,5t` . Hierin is `t` de brandtijd in uren.

a

Hoe zie je aan deze formule dat de kaars telkens korter wordt?

b

Je wilt weten na hoeveel uur deze kaars is opgebrand. Welke vergelijking hoort daarbij?

c

Los deze vergelijking op in één decimaal nauwkeurig met behulp van inklemmen.

d

Een andere cilindervormige kaars wordt tegelijk met de eerste kaars aangestoken. Bij deze kaars verandert de lengte `L` (cm) als je hem aansteekt volgens de formule `L =39 -3t` . Ook bij deze formule is `t` de brandtijd in uren. Na hoeveel uur branden zijn beide kaarsen even lang? Geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig.

Opgave 10

De kosten voor het drukwerk van folders bestaan bij ImPrint uit:

  • een vast bedrag van € 31,50

  • een bedrag van € 0,02 per folder

a

Hoe hoog zijn de drukkosten per folder als je duizend folders bestelt?

b

Stel een formule op voor de drukkosten per folder `k` (euro) afhankelijk van het aantal folders `a` dat je bestelt.

c

Maak een grafiek bij deze formule.

d

Verklaar de vorm van de grafiek.

e

Hoeveel folders moet je bestellen als je per folder niet meer dan € 0,03 aan drukkosten wilt hebben? Bereken door middel van inklemmen.

f

Is het mogelijk om zo veel folders te bestellen dat je per folder € 0,015 aan drukkosten betaalt?

Opgave 11

Het bedrijf Overmars is gespecialiseerd in verhuizingen. De kosten van een verhuizing worden bepaald door:

  • de tijd in uren die de verhuizers bezig zijn met het inpakken en uitpakken van de spullen: € 150,00 per uur;

  • de afstand in km waarover verhuisd wordt: € 2,50 per km.

a

De familie De Bruijn verhuist met Overmars van Haarlem naar Zutphen (125 km). Voor het in- en uitpakken hebben de verhuizers zes uur nodig. Wat kost deze verhuizing?

b

Stel een formule op voor de kosten `K` (euro) afhankelijk van de in- en uitpaktijd `t` (uur) en de te rijden afstand `a` (km).

c

Een verhuizing van Breda naar Tilburg (20 km) met Overmars kost € 1550,00. Hoeveel uur zijn de verhuizers bezig geweest met inpakken en uitpakken? Gebruik een vergelijking en klem in met behulp van tabellen.

d

Een andere verhuizing met Overmars kostte € 965,00. Voor het in- en uitpakken was `5,5` uur nodig. Over welke afstand ging deze verhuizing? Gebruik hier ook een vergelijking en klem in.

verder | terug