Vergelijkingen > Balansmethode
123456Balansmethode

Verkennen

Opgave V1

Iemand heeft 9 precies gelijke dukaten. Op een balans houden 2 van die dukaten en 12 gewichten van 100 gram aan de éne kant de 7 andere dukaten, 8 gewichten van 100 gram en 6 gewichten van 10 gram aan de andere kant precies in evenwicht.

Hoe zwaar zijn die munten?

Opgave V2

Bedenk een getal zonder het me te vertellen. Vermenigvuldig het getal met 4 en tel bij het antwoord 20 op. Trek hiervan twee keer het getal af en neem de helft van wat je nu hebt gevonden.
Als je me nu de uikomst van deze berekening vertelt, weet ik het getal dat je had bedacht.

Hoe kan dat? Geef een duidelijke uitleg, probeer het eerst maar een paar keer.

verder | terug