Vergelijkingen > Balansmethode
123456Balansmethode

Voorbeeld 1

Een vergelijking met één variabele oplossen betekent: zoeken naar de waarde van die variabele waarvoor de vergelijking waar wordt gemaakt. De balansmethode helpt je daarbij.

Los op: `25 +4,5x=3x+40` .

> antwoord
`25 +4,5x` `=` `3x+40`
beide zijden `-25`
`4,5x` `=` `3x+15`
beide zijden `-3x`
`1,5x` `=` `15`
beide zijden delen door `1,5`
`x` `=` `15 /(1,5)=10`
Opgave 5

Bekijk in het voorbeeld hoe je de balansmethode gebruikt om een vergelijking op te lossen.
Los nu zelf de vergelijkingen op.

a

`7g+6 =5g+15`

b

`8g-15 =5g+21`

c

`8g-15 =5g`

d

`12 -4g=6g+2`

verder | terug