Vergelijkingen > Balansmethode
123456Balansmethode

Verkennen

Opgave V1

Iemand heeft `9` precies gelijke dukaten. Op een balans zitten `2` van die dukaten en `12` gewichten van `100` gram aan de éne kant. De `7` andere dukaten, `8` gewichten van `100` gram en `6` gewichten van `10` gram zitten aan de andere kant en houden de balans precies in evenwicht.

Hoe zwaar zijn die munten?

verder | terug