Vergelijkingen > Balansmethode
123456Balansmethode

Toepassen

Een puzzel zoals deze kun je met behulp van een vergelijking oplossen.
Probeer maar...

"Achmed en José zijn samen 38 jaar. Achmed was 5 jaar geleden 2 keer zo oud als José nu.
Hoe oud zijn ze elk?"

Opgave 17Leeftijdspuzzels
Leeftijdspuzzels

De puzzel hierboven is een voorbeeld van een puzzel over leeftijden.

a

Neem eens aan dat José x jaar oud is. Hoe oud is Achmed dan?

b

Welke vergelijking kun je nu opstellen om de puzzel op te lossen?

c

Los de gevonden vergelijking op en geef beider leeftijden.

Hier zie je nog zo'n puzzel.
"Siomara is 24 jaar oud. Ito is jonger. Toen hij 12 jaar oud was, was Siomara zo oud als Ito nu is.
Hoe oud is Ito?"
d

Los deze puzzel op.

Opgave 18Break-even-point (2)
Break-even-point (2)

Een break-even-point is in de economie het punt waarin de opbrengst `R` gelijk is aan de totale kosten `K` .
Voor het aantal liters ActivExtra `x` dat per maand wordt verkocht geldt: `R = 1,15 * x` .
Ook het aantal maandelijks geproduceerde liters is `x` liter en er geldt: `K = 25000 + 0,80 * x` .
Maak je een grafiek van `R` en een grafiek van `K` in één figuur, dan is het break-even-point het snijpunt van beide.

a

Met welke vergelijking kun je dat snijpunt berekenen?

b

Los deze vergelijking op met de balansmethode.

c

Vanaf welk aantal liter gaat de firma die ActivExtra produceert hieraan winst maken?

verder | terug