Vergelijkingen > Haakjes in formules
123456Haakjes in formules

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

De haakjes zijn nodig om aan te geven dat de optelling eerst moet.

b

Ja dit klopt. Als je een waarde voor `v` neemt en deze bij beide formules invult, dan krijg je hetzelfde antwoord.

Opgave 1
a

`2x+6`

b

`4y-12`

c

`text(-3)a - 12`

d

`text(-)4p+24`

Opgave 2
a

`2*(2 x+1 )=4 x+2`

b

`3 *(x-2 )=3 x-6`

c

`text(-)2 *(x-1 )=text(-)2 x+2`

d

`text(-) 2 *( text(-) x+3 )=2 x-6`

Opgave 3
a

`x^2+6 x+8`

b

`x^2-2 x-8`

c

`3 x^2+x`

d

`xy+2 y+3 x+6`

e

`a^2-5 a+4`

f

`b^2-16`

Opgave 4
a

Op de verticale balk zie je `x+3` en op de horizontale balk `x+2` .
Op het groene veld zie je `x^2` , `5` keer een `x` en `6` keer een `1` .

b

`(x+3 )(x-2)=x^2+x-6`

c

`2 x(x+3 )=2 x^2+6 x`

d

`(x-3) (x-2)=x^2-5 x+6`

Opgave 5
a

`4k+20`

b

`10 x-30`

c

`2 -4x`

d

`1 +2 x`

e

`a+3 b`

f

`2 x-6`

Opgave 6
a

`x^2+9 x+20`

b

`x^2-9x+20`

c

`6x^2- 10x + 6`

d

`9x^2+6x+1`

e

`2a^2-2b^2`

f

`x^4+x^2-2`

Opgave 7
a

`50 -x`

b

`1 *x+51 *(50 -x)=1000`

c
`x+51 (50 -x)` `=` `1000`
`x+2550 -51 x` `=` `1000`
`2550 -50 x` `=` `1000`
`text(-)50 x` `=` `text(-)1550`
`x` `=` `31`
d

`31` kippen en `19` geiten.

Opgave 8
a

`a = 51/6 = 8,5`

b

`b = 1`

c

`c = 19/12`

Opgave 9
a

`a=text(-)1`

b

`b = 59/8`

c

`c = text(-)1`

Opgave 10
a

`q = text(-)38`

b

`q = 39`

c

`q= 80`

d

`q = 58`

Opgave 11
a

`10p+30`

b

`2+x`

c

`3x^2-17x+10`

d

`36a^2 - 81`

e

`3 k-4`

f

`text(-)11a^2-13a+6`

Opgave 12
a

Aantal pakken gevulde koeken `= 500 - x`

b

`3(500-x) + 2x = 1180`

c

`320` pakken sprits en `180` pakken gevulde koeken.

Opgave 13
a

`k = 11/3`

b

`a = 9/5`

c

`x = -10`

d

`y = 8/7`

Opgave 14
a

`(x+4)(x+3)`

b

`(x+11)(x-2)`

c

`x=17`

d

`420` m²

Opgave 15
a

`260` stuks van soort C. Het totale bedrag klopt nu echter niet dus dit kan niet het juiste antwoord op de vraag zijn.

b

`90*15+12b + 13,50(260-b)=4650`

c

`90` machines van soort A
`140` machines van soort B
`120` machines van soort C

Opgave 16
a

Maartje was drie jaar geleden `x-3` jaar. Arnoud is nu `36 -x` jaar.

b

`36 -x=2(x-3 )`

c

Maartje is `14` jaar en Arnoud `22` jaar.

Opgave 17

Hek bij paal `A` is `1,4` m.

Hek bij paal `B` is `0,8` m.

Hek bij paal `C` is `0,6` m.

Hek bij paal `D` is `0,6` m.

De breedte van het pad naar de schaapskooi is `1,2` m.

Opgave 18
a

`a = 3`

b

`b = 54/16 = 27/8`

c

`c = 3`

d

`d = 49/11`

e

`e=5`

Opgave 19

`50` geiten en `22` koeien.

verder | terug