Vergelijkingen > Haakjes in formules
123456Haakjes in formules

Voorbeeld 1

Je ziet hoe je formules waarin haakjes voorkomen, kunt herleiden:

 • De formule `K=20(x+7)` kun je als volgt herleiden:
  `K = 20*x + 20*7 = 20x + 140` .

 • De formule `K=20-(x+7)` kun je als volgt herleiden:
  `K=20-(x+7)=20 -1(x+7) =20 -1x -7 =13 - x` .

 • De formule `p=(q+8)(q-3) ` kun je als volgt herleiden:
  `p=(q+8)(q-3)= q*q +8q - 3q + 8*text(-)3 = q^2 + 5q -24` .

 • De formule `p=(q+8)(q-3) - q^2` kun je als volgt herleiden:
  `p=(q+8)(q-3)-q^2= q*q +8q - 3q + 8*text(-)3 -q^2 = q^2 + 5q -24 - q^2 = 5q -24` .

Opgave 5

Werk in de uitdrukkingen de haakjes weg en herleid indien mogelijk.

a

`4 (k+5 )`

b

`10 (x-3 )`

c

`2 (1 -2 x)`

d

`2 -(1 -2 x)`

e

`2 (a+b)-(a-b)`

f

`text(-)4(1 -x)-2(x+1 )`

Opgave 6

Werk in de uitdrukkingen de haakjes weg en herleid indien mogelijk.

a

`(x+4)(x+5)`

b

`(x-4)(x-5)`

c

`5x(x-3)+(x+2)(x+3)`

d

`(3x+1)^2`

e

`2(a+b)(a-b)`

f

`(x^2-1)(x^2+2)`

Opgave 7

Je wilt het volgende probleem oplossen: "Boer Brandwijk koopt kippen en geiten. Vijftig dieren kosten hem € 1000,00. Een kip kost € 1,00 en een geit kost € 51,00.
Hoeveel kippen en hoeveel geiten koopt hij?"

a

Noem het aantal kippen `x` . Hoeveel geiten zijn er dan?

b

Het totale bedrag dat hij moet betalen is € 1000,00. Welke vergelijking met de variabele `x` levert dat op?

c

Los deze vergelijking op.

d

Wat is de oplossing van deze puzzel?

verder | terug