Vergelijkingen > Haakjes in formules
123456Haakjes in formules

Voorbeeld 2

Los deze vergelijking op: `5(2a-4)=2(8-a)`

> antwoord

Stap voor stap met de balansmethode kun je zo de oplossing vinden:

`5(2a-4)` `=` `2(8-a)`
haakjes wegwerken
`10a-20` `=` `16-2a`
beide zijden `+2a`
`12a-20` `=` `16`
beide zijden `+20`
`12a` `=` `36`
beide zijden `/12`
`a` `=` `36/12=3`
Opgave 8

Los de vergelijkingen op.

a

`9(a-5)=3(a+2)`

b

`8(2b + 1/2) = 4(7 - 2b)`

c

`3(c- 4) + 4(c+2) = 5(3 - c)`

verder | terug