Vergelijkingen > Haakjes in formules
123456Haakjes in formules

Voorbeeld 3

Los deze vergelijking op: `(a -3)(a + 4)=(2+a)(a-5)`

> antwoord

Stap voor stap werk je bijvoorbeeld zo:

`(a -3)(a + 4)` `=` `(2+a)(a-5)`
haakjes wegwerken
`a^2-3a+4a-12 ` ` =` `2a-10+a^2-5a`
herleiden
`a^2+a-12` `=` `a^2-3a-10`
beide zijden `-a^2`
`a-12` `=` `text(-)3a -10`
beide zijden `+12`
`a` ` =` ` text(-)3a +2`
beide zijden `+3a`
`4a` `=` `2`
beide zijden `/4`
`a` `=` ` 2/4=1/2`
Opgave 9

Los de vergelijkingen op.

a

`(a+2)(a+7)=(a+3)(a+4)`

b

`(8 - b)(b + 4)=(b - 3)(9 - b)`

c

`8(text(-)7c-2)-10= text(-)5(text(-)2c - 10) - 10`

verder | terug