Vergelijkingen > Haakjes in formules
123456Haakjes in formules

Uitleg

  • H: eerst bereken je wat binnen haakjes staat;

  • MW: vervolgens machten en wortels van links naar rechts;

  • VD: daarna vermenigvuldigen en delen van links naar rechts;

  • OA: ten slotte optellen en aftrekken van links naar rechts.

Zoals je weet, moet je bij het rekenen de afgesproken rekenvolgorde hanteren.

Ook in formules moet je met de rekenvolgorde en dus ook met haakjes rekening houden. Rekenschema's laten dat zien:

  • Formule: `K=2p+7`

    Rekenschema:

  • Formule: `K=2(p+7 )`

    Rekenschema:

Een formule met haakjes kun je ook herschrijven tot er geen haakjes meer zijn. Je noemt dat haakjes wegwerken.

In het algemeen geldt voor alle getallen `a` , `b` en `c` : `a(b+c)=ab+ac`

Dit geldt ook als één of meer van die waarden negatief zijn. Dit heet de verdeeleigenschap.

Opgave 1

Schrijf de uitdrukkingen zonder haakjes.

a

`2(x+3 )`

b

`4(y-3 )`

c

`text(-)3(a+4 )`

d

`text(-)4(p-6 )`

Opgave 2

Je kunt het uitwerken van haakjes ook zichtbaar maken met figuren.

a

b

c

d

a

In figuur a wordt het uitwerken van de haakjes in de uitdrukking `2(2 x+1 )` uitgebeeld.
Wat wordt de uitdrukking zonder haakjes?

b

In figuur b wordt het uitwerken van de haakjes in de uitdrukking `3 (x-2 )` uitgebeeld.
Wat wordt de uitdrukking zonder haakjes?

c

Wat wordt er in figuur c uitgebeeld?

d

Wat wordt er in figuur d uitgebeeld?

verder | terug