Vergelijkingen > Machten in formules
123456Machten in formules

Verkennen

Opgave V1

Boer Brandwijk heeft een vierkant stuk land. De gemeente wil langs de noordrand een fietspad van 3 m breed aanleggen. Ze wil daarom een strook van die breedte aankopen. Ter compensatie mag de boer aan de oostkant zijn land uitbreiden met een strook van dezelfde breedte. De vraag is: "Heeft de boer nu een even groot stuk land als voorheen?"

a

Geef eerst eens een spontaan antwoord op deze vraag...

b

Neem nu aan dat Brandwijk's landje 100 bij 100 m is. Welke afmetingen heeft dit landje na aanleg van het fietspad? En hoe zit het met de gestelde vraag?

c

Neem nu aan dat Brandwijk's landje x bij x m is. Welke afmetingen heeft dit landje na aanleg van het fietspad? En hoe zit het met de gestelde vraag?

verder | terug