Vergelijkingen > Machten in formules
123456Machten in formules

Verwerken

Opgave 9

Herleid.

a

`3 k^3*2 k^2`

b

`3 k^3+2 k^3`

c

`3 k^3-2 k^3`

d

`(3 k^3) ^2`

Opgave 10

De twee landjes hebben dezelfde oppervlakte.

a

Welke vergelijking levert dit op?

b

Los de vergelijking op.

c

Welke oppervlakte hebben de landjes?

Opgave 11

Werk de haakjes weg en herleid.

a

`(a-2 )(a+5 )`

b

`3 (b+1 )(b-4 )`

c

`(2c-5 ) ^2`

d

`3 d(4d^2-7 )`

e

`(x-8 )(x+8)-(2x-3)(3x+4)`

f

`( y^2 - 1 ) ^2`

Opgave 12

Het land van boer Brandwijk is een vierkant van `x` bij `x` meter. Door de aanleg van een fietspad moet hij aan de oostkant een strook van drie meter afstaan. Hij wil er aan de zuidkant een strook van vier meter bij.

a

Maak een plaatje van de beschreven situatie.

b

Welke oppervlakte heeft zijn land na de aanleg van het fietspad als hij zijn zin krijgt? Schrijf de uitdrukking met haakjes en zonder haakjes.

c

Als zijn land oorspronkelijk honderd meter lang en breed was, hoeveel m² heeft hij er dan bij gekregen?

d

Bij welke waarde van `x` is het land na de aanleg van het fietspad even groot als daarvoor?

Opgave 13

Los de vergelijkingen op.

a

`(p+3)^2=3(15+2p)`

b

`2 f(f+1 )=(2f+1 )(f-2 )`

c

`q^2(q^2 - 1)=(q^2-5)(q^2+5)`

d

`(3s - 1)(2s - 7)=(7s + 5)(s - 4)-22`

Opgave 14

Los het volgende probleem op: "Een bioscoop heeft twee zalen, zaal 1 en zaal 2. In zaal 1 zijn er even veel stoelen per rij als er rijen zijn. Zaal 2 heeft vijf rijen meer, maar vier stoelen per rij minder. Beide zalen hebben evenveel stoelen, hoeveel?"

Opgave 15

De vier overlappende vierkanten hebben achtereenvolgens zijden van `11` , `9` , `7` en `5` cm. Hoeveel cm² is de totale oppervlakte van de grijze gebieden groter dan die van de zwarte gebieden?

`0`

`25`

`36`

`49`

`64`

verder | terug