Vergelijkingen > Machten in formules
123456Machten in formules

Voorbeeld 1

Je ziet voorbeelden van het herleiden van uitdrukkingen met variabelen.

  • `2 a*5 a*text(-)2 a=2 *a*5 *a*text(-)2 *a=2 *5 *text(-)2 *a*a*a=text(-)20 a^3`

  • `2 a*5 b*text(-)2 a=2 *a*5 *b*text(-)2 *a=2 *5 *text(-)2 *a*a*b=text(-)20 a^2b`

  • `2 a-2 a*6 a=2 a-2 *6 *a*a=2 a-12 a^2`

  • `3 a^2*text(-)5 a^3=3 *a*a*text(-)5 *a*a*a=3 *text(-)5 *a^5=text(-)15 a^5`

  • `(4 a^2b) ^3=4 a^2b*4 a^2b*4 a^2b=4 *a*a*b*4 *a*a*b*4 *a*a*b=64 a^6b^3`

Opgave 5

Werken met machten en gelijksoortige termen samennemen is belangrijk als je met formules werkt. Herleid de uitdrukkingen.

a

`p^2*p^4`

b

`3 p^2*text(-)6 p^2`

c

`3 p^2-6 p^2`

d

`text(-)6 k*4 k^3*text(-)2 k^2`

e

`5 b*4 ab^3`

f

`(3 a^2b) ^3`

Opgave 6

In formules komen regelmatig uitdrukkingen met machten voor. Bekijk een paar van die formules. Het is de bedoeling dat je elke formule eerst zo eenvoudig mogelijk schrijft door de uitdrukkingen met machten te herleiden. Vervolgens vul je `p=2` en `q=3` in elke formule in en bereken je de waarde van `K` .

a

`K=4 p*3 p^2`

b

`K=3 p^3q-p*2 p^2q`

c

`K = (2 p )^3 + p^2 * 2 p`

d

`K=2 p*3 q-4 p`

verder | terug