Werken met variabelen > Balansmethode
123456Balansmethode

Voorbeeld 3

Los op: p 4 + 1 12 = 2 - 5 6 p.

> antwoord
p 4 + 1 12 = 2 - 5 6 p
beide zijden × 12
3 p + 1 = 24 - 10 p
beide zijden - 2
3 p = 23 - 10 p
beide zijden + 10 p
13 p = 23
beide zijden / 13
p = 23 / 13 = 23 13
Opgave 9

Bekijk in Voorbeeld 3 hoe je een vergelijking met breuken kunt oplossen met de balansmethode.

a

Waarom wordt in de eerste stap aan beide zijden met 12 vermenigvuldigd?

b

De tweede en de derde stap had je ook wel kunnen omwisselen. Laat zien hoe de oplossing er dan uit ziet.

Opgave 10

Los de volgende vergelijkingen op.

a

2 7 x + 4 = 3 - 1 2 x

b

5 - x 3 = 1 4 x

c

1 3 p + 1 4 p = p - 5 6

verder | terug