Vergelijkingen > Machten in formules
123456Machten in formules

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

Eigen antwoord.

b

97 bij 103 m.
De oppervlakte is dan 9991 m2, dus 9 m2 minder.

c

x 3 bij x + 3 m.
De oppervlakte is dan ( x 3 ) ( x + 3 ) m2.
Met behulp van de figuur kun je nagaan dat ( x 3 ) ( x + 3 ) = x x 9 . En dus wordt zijn landje altijd 9 m2 kleiner.

Opgave 1
a

Op de horizontale balk zie je x + 2 en op de verticale balk x + 3 .
Op het groene veld zie je x 2 , vijf keer een x en zes keer een 1.

b

( x 2 ) ( x + 3 ) = ( x + -2 ) ( x + 3 ) = x 2 + 3 x + -2 x + -6 = x 2 + x 6

c

2 x ( x + 3 ) = 2 x 2 + 6 x

d

( x 2 ) ( x 3 ) = ( x + -2 ) ( x + -3 ) = x 2 + -3 x + -2 x + 6 = x 2 + -5 x + 6 = x 2 5 x + 6

Opgave 2
a

( x + 2 ) ( x + 4 ) = x + 2 4 x + 2 x + 8 = x 2 + 6 x + 8

b

( x + 2 ) ( x 4 ) = x 2 4 x + 2 x 8 = x 2 2 x 8

c

x ( 3 x + 1 ) = 3 x 2 + x

d

( x + 2 ) ( y + 3 ) = x y + 2 y + 3 x + 6

e

( a 1 ) ( a 4 ) = a 2 4 a 1 a + 4 = a 2 5 a + 4

f

( b + 4 ) ( b 4 ) = b 2 4 b + 4 b 16 = b 2 16

Opgave 3
a

Als p p p p = p 4 .

b

3 p q 2 p 3 = 3 p q 2 p p p = 3 2 p p p p q = 6 p 4 q

c

4 a 2 b -3 a b 3 = -12 a 3 b 4

d

( x 2 + 3 ) ( 2 x 2 1 ) = 2 x 4 1 x 2 + 6 x 2 3 = 2 x 4 + 5 x 2 3

Opgave 4
a

p 2 p 4 = p p p p p p = p 6 (mag ook ineens)

b

3 p 2 -6 p 2 = 3 -6 p p p p = -18 p 4

c

3 p 2 6 p 2 = 3 p 2 (dit zijn twee gelijksoortige termen die je van elkaar aftrekt)

d

-6 k 4 k 3 -2 k 2 = -6 4 -2 k k k k k k = 48 k 6

e

5 b 4 a b 3 = 5 4 a b b b b = 20 a b 4

f

( 3 a 2 b ) 3 = 3 a 2 b 3 a 2 b 3 a 2 b = 27 a 6 b 3

Opgave 5

Oefen jezelf met AlgebraKIT. Daarin kun je ook de antwoorden bekijken en uitleg uitklappen.

Opgave 6
a

K = 4 p 3 p 2 = 12 p 3
Substitutie van p = 2 geeft: K = 12 2 3 = 12 8 = 96 .

b

K = 3 p 3 q p 2 p 2 q = 3 p 3 q 2 p 3 q = p 3 q
Substitutie van p = 2 en q = 3 geeft: K = 2 3 3 = 24.

c

K = ( 2 p ) 3 + p 2 2 p = 8 p 3 + 2 p 3 = 10 p 3
Substitutie van p = 2 geeft: K = 10 2 3 = 80.

d

K = 2 p 3 q 4 p = 6 p q 4 p
Substitutie van p = 2 en q = 3 geeft: K = 6 2 · 3 4 2 = 28.

Opgave 7
a

( x + 4 ) ( x + 5 ) = x x + 5 x + 4 x + 20 = x 2 + 9 x + 20

b

( x 4 ) ( x 5 ) = x x 5 x 4 x + 20 = x 2 9 x + 20

c

5 x ( x 3 ) = 5 x x 3 x = 5 x 2 3 x

d

( 3 x + 1 ) 2 = ( 3 x + 1 ) ( 3 x + 1 ) = 9 x x + 3 x + 3 x + 1 = 9 x 2 + 6 x + 1

e

2 ( a + b ) ( a b ) = 2 a + 2 b a + b = a + 3 b

f

( x 2 1 ) ( x 2 + 2 ) = x 2 · x 2 + 2 x 2 1 x 2 2 = x 4 + x 2 2

Opgave 8

Oefen jezelf met AlgebraKIT. Daarin kun je ook de antwoorden bekijken en uitleg uitklappen.

Opgave 9
a

3 k 3 2 k 2 = 6 k 5

b

3 k 3 + 2 k 3 = 5 k 3

c

3 k 3 2 k 3 = k 3

d

3 k 3 2 = 9 k 6

Opgave 10
a

( a 2 ) ( a + 5 ) = a 2 + 5 a 2 a 10 = a 2 + 3 a 10

b

3 ( b + 1 ) ( b 4 ) = 3 ( b 2 3 b 4 ) = 3 b 2 9 b 12

c

( 2 c 5 ) 2 = ( 2 c 5 ) ( 2 c 5 ) = 4 c 2 10 c 10 c + 25 = 4 c 2 20 c + 25

d

3 d ( d 2 7 ) = 3 d 3 21 d

e

( x 8 ) ( x + 8 ) = x 2 + 8 x 8 x + 64 = x 2 64

f

( y 2 1 ) 2 = ( y 2 1 ) ( y 2 1 ) = y 4 2 y 2 + 1

Opgave 11
a

( x + 8 ) ( x 3 ) = x 2 + 6 geeft na haakjes uitwerken: x 2 + 5 x 24 = x 2 + 6. Dit geeft: 5 x 24 = 6 en dus x = 6.

b

2 x ( x + 1 ) = ( 2 x + 1 ) ( x 2 ) geeft 2 x 2 + 2 x = 2 x 2 3 x 2 en dus 2 x = -3 x 2. Dit geeft 5 x = -2 en x = - 2 5 .

Opgave 12
a

x ( x + 12 ) = ( x + 4 ) ( x + 5 )

b

x ( x + 12 ) = ( x + 4 ) ( x + 5 ) geeft x 2 + 12 x = x 2 + 9 x + 20 en dus 12 x = 9 x + 20. Dit geeft 3 x = 10 en x = 10 3 .

c

3 1 3 15 1 3 = 61 4 9 .

Opgave 13
a
b

( x 3 ) ( x + 4 ) = x 2 + x 12

c

97 × 104 = 10088 dus 88 m2.

d

x 2 + x 12 = x 2 geeft x = 12.

Opgave 14Bioscoop
Bioscoop

Neem voor het aantal stoelen per rij in zaal 1 de letter x. In zaal 1 zijn er dan x 2 stoelen.
In zaal 2 is het aantal stoelen ( x 4 ) ( x + 5 ).
Je moet dus oplossen ( x 4 ) ( x + 5 ) = x 2 .
Dit geeft x = 20, dus er zitten 400 stoelen in elke zaal.

Opgave 15Leeftijdsverschil
Leeftijdsverschil

Neem voor de leeftijd van de man nu x, de vrouw is nu 91 x.
Vroeger was de man 91 x en de vrouw 26.
Hun leeftijdsverschil is niet veranderd, dus: x ( 91 x ) = ( 91 x ) 26.
Los deze vergelijking op en je vindt dat de man 52 jaar en de vrouw 39 jaar oud zijn.

verder | terug