Vergelijkingen > Machten in formules
123456Machten in formules

Toepassen

Bij het oplossen van sommige problemen kun je heel goed werken met een vergelijking. Je moet dan wel een geschikte variabele kiezen...

Dit is een voorbeeld van zo'n probleem:

"Een bioscoop heeft twee zalen, zaal 1 en zaal 2. In zaal 1 zijn er even veel stoelen per rij als er rijen zijn. Zaal 2 heeft 5 rijen meer, maar 4 stoelen per rij minder. Beide zalen hebben evenveel stoelen, hoeveel?"

Opgave 14Bioscoop
Bioscoop

Los het probleem dat hierboven is beschreven op.

Opgave 15Leeftijdsverschil
Leeftijdsverschil

Een hersenkraker:

Een man en een vrouw zijn samen 91 jaar oud. De vrouw is een aantal jaren jonger dan de man. Toen de man zo oud was als zij nu is, was de vrouw 26. Hoe oud zijn de man en de vrouw nu?

verder | terug