Vergelijkingen > Breuken in formules
123456Breuken in formules

Verkennen

Opgave V1

Je gaat nu rekenen met de breuken 3 5 en 2 7 .

a

Tel beide breuken op. Je berekent dan de som van beide breuken.

b

Bereken het verschil van 3 5 en 2 7 .

c

Hoeveel is het product van beide breuken?

d

Bereken het quotiënt van beide breuken, deel de grootste door de kleinste.

e

Bereken de som van de kwadraten van beide breuken.

verder | terug