Vergelijkingen > Breuken in formules
123456Breuken in formules

Verkennen

Opgave V1

Je gaat nu rekenen met de breuken `3/5` en `2/7` .

a

Bereken de som van beide breuken.

b

Bereken het verschil van `3/5` en `2/7` .

c

Hoeveel is het product van beide breuken?

d

Bereken het quotiënt van beide breuken, deel de grootste door de kleinste.

e

Bereken de som van de kwadraten van beide breuken.

verder | terug