Vergelijkingen > Breuken in formules
123456Breuken in formules

Antwoorden van de opgaven

Opgave V1
a

`3/5+2/7=31/35`

b

`3/5-2/7=11/35`

c

`3/5*2/7=6/35`

d

`(3/5)/(2/7)=21/10`

e

`(3/5) ^2+ (2/7) ^2=541/1225`

Opgave 1
a

`p/q+r/s= (ps+qr) / (qs)`

b

`2/p-3/q= (2 q-3 p) / (pq)`

c

`2/a-1/2=(4 -a) / (2 a)`

d

`a/2+1/a= (a^2+2) / (2 a)`

Opgave 2
a

`p/q//r/s=(p/q)/(r/s) = (ps)/(qr)`

b

`2/a*1/2 =1/a`

c

`a/2*1/a=1/2`

d

`2/p//3/q=(2/p)/(3/q)=(2q)/(3p)`

Opgave 3
a

`a = 12`

b

`b = 240`

c

`c = 7,5`

d

`d = 132`

Opgave 4
a

`e = 5`

b

`f = 15`

c

`g=2`

Opgave 5
a

`3/(2a) - 5/b = (3b)/(2ab) - (10a)/(2ab) = (3b-10a)/(2ab)`

b

`3/(2a) * 5/b = (15)/(2ab)`

c

`3/(2a) // 5/b = (3b)/(2ab) // (10a)/(2ab) = (3b)/(10a)`

Opgave 6
a

`1/3a = 1/3 * a = 1/3 * a/1 = (1*a)/(3*1) = a/3`

b

`1/3a + 1/(2a) = a/3 + 1/(2a) = (2 a^2) / (6 a) +3/ (6 a) = (2 a^2+3) / (6 a)`

c

`1/3a * 1/(2a) = a/3 * 1/(2a) = (a)/(6a^2) = (1) / (6 a)`

d

`1/(2a) // 1/3a = 1/(2a) // a/3 = 3/(6a) // (2a^2)/(6a) = 3/(2a^2)`

Opgave 7
a

`(6 a) / (8 ab) = 3/ (4 b)`

b

`(5 b) / (15 b^3) =1/ (3 b^2)`

c

`(7 a) /21=1/3a`

d

`(5 a^2b) / (ab) =5 a`

Opgave 8
a

`(2pq + 12)/(4p)`

b

`(3q)/(2p)`

c

`(pq)/6 = 1/6 pq`

Opgave 9
a

`(12 x - xy) / (4 y)`

b

`(3 x^2) / (4 y)`

c

`12/y`

Opgave 10
a

Dit getal is het kleinste gemeenschappelijke veelvoud van `4` , `12` en `6` . Zo ben je in één keer van alle breuken af.

b
`(p/4)+(1/12)` `=` `2- 5/6 p`
beide zijden `xx12`
`3p+1` `=` `24-10p`
beide zijden `+10p`
`13p+1` `=` `24`
beide zijden `-1`
`13p` `=` `23`
beiden zijden `//13`
`p` `=` `23/13`
Opgave 11
a

`x = text(-)14/9`

b

`x=144/17`

c

`p = 2`

Opgave 12
a

`p = 5/q` . Als `q=3` dan geldt er: `p=5/3`

b

`p = (35q)/3` . Als `q=3` dan geldt er: `p= 35` .

c

`p = (14q^2)/15` . Als `q=3` , dan geldt er: `p = 42/5` .

Opgave 13
a

`5/a+ (4 a) / (6 a^2) =17/ (3 a)`

b

`5/a* (4 a) / (6 a^2) =10/ (3 a^2)`

c

`5/a// (4 a) / (6 a^2) =7,5`

d

`(5/a) ^2- ( (4 a) / (6 a^2) ) ^2=221/ (9 a^2)`

Opgave 14
a

`(123a)/(13b)`

b

`(11p)/(24q)`

c

`(241x - 10)/(200y)`

d

`27/16`

e

`(24l^3 + 250k^3)/(75k^2l)`

Opgave 15
a

€ 21,89

b

`k = (600+3d^2)/(4d)`

c

`13` dagen

d

`15` dagen

Opgave 16
a

`k=text(-)6` of `k=6`

b

`l=1/4`

c

`m=text(-)5/14`

d

`t=6`

e

`h=5/2`

f

`t=1/3`

Opgave 17
a

`p = 5900/(g) + 2`

b

Locatie B

c

`160` gasten

Opgave 18

De snelheid is `28800/31 ~~ 929` km/h.

Opgave 20
a

`m = 1/3`

b

`n = 8/11`

c

`p = 59/24`

verder | terug