Werken met variabelen > Haakjes in formules
123456Haakjes in formules

Verwerken

Opgave 11

Werk de haakjes uit en schrijf de volgende uitdrukkingen zo eenvoudig mogelijk.

a

10 p + 3

b

5 ( 2 - 6 x )

c

3 ( 2 a + 3 ) - ( 6 a - 9 )

d

( a - 2 ) ( a + 5 )

e

3 ( b + 1 ) ( b - 4 )

f

( 2 c - 5 ) 2

Opgave 12

Los de volgende vergelijkingen op.

a

4 ( 2 a + 3 ) = 14 a

b

6 - 2 ( 2 x - 1 ) = 30

c

2 ( k + 5 ) = - 4 ( k - 8 )

d

3 ( x + 1 ) - 2 ( x - 4 ) = 1

Opgave 13

300 brugklassers bestellen via school een rekenmachine. Er zijn twee soorten rekenmachines toegestaan, soort A van € 15,00 en soort B van € 12,00. Dat kost in totaal € 4320,00. Hoeveel rekenmachines van elke soort worden er gekocht?

a

Als er 50 rekenmachines van soort A worden besteld, hoeveel van soort B moeten er dan worden besteld? Waarom kan dit nooit het juiste antwoord op de vraag zijn?

b

Neem voor het aantal rekenmachines van soort A een variabele en stel dan een bij dit probleem passende vergelijking op.

c

Los deze vergelijking op.

d

Hoeveel machines van elke soort zijn er besteld?

Opgave 14

De twee getekende landjes hebben dezelfde oppervlakte.

a

Welke vergelijking levert dit op?

b

Los de vergelijking op.

c

Welke oppervlakte hebben de landjes?

Opgave 15

Een leeftijdspuzzle:

"Arnoud en Maartje zijn samen 36 jaar oud. Arnoud is twee keer zo oud als Maartje 3 jaar geleden was. Hoe oud zijn beide?"

a

Kies voor de huidige leeftijd van Maartje de letter x. Hoe oud was ze drie jaar geleden? En hoe oud is Arnoud?

b

Welke vergelijking in x past er bij deze puzzle?

c

Los deze vergelijking op.

d

Welke oplossing heeft de puzzle?

Opgave 16

Het land van boer Brandwijk was een vierkant van x bij x m. Door de aanleg van een fietspad moet hij aan de westkant een strook van 3 m afstaan. Hij wil er aan de zuidkant een strook van 4 m bij.

a

Maak een plaatje van de hierboven beschreven situatie.

b

Welke oppervlakte heeft zijn land na de aanleg van het fietspad als hij zijn zin krijgt? Schrijf de uitdrukking met haakjes en zonder haakjes.

c

Als zijn land oorspronkelijk 100 m lang en breed was, hoeveel m2 heeft hij er dan bij gekregen? Verklaar je antwoord.

d

Bij welke waarde van x is het land na de aanleg van het fietspad even groot als ervoor? Verklaar je antwoord.

verder | terug