Vergelijkingen > Breuken in formules
123456Breuken in formules

Voorbeeld 1

Gegeven zijn de breuken `3/x` en `5/ (2 y)` (met `x!=0` en `y!=0` ). Tel beide breuken op, vermenigvuldig ze en deel de eerste door de tweede.

> antwoord
  • Optellen: `3/x+5/ (2 y) = (3 *2 y) / (x*2 y) + (5 *x) / (2 y*x) = (6 y) / (2 xy) + (5 x) / (2 xy) = (5 x+6 y) / (2 xy)`

  • Vermenigvuldigen: `3/x*5/ (2 y) = (3 *5) / (x*2 y) =15/ (2 xy)`

  • Delen: `3/x//5/ (2 y) =(3/x)/(5/ (2 y)) = ((6 y) / (2 xy)) / ((5 x) / (2 xy)) = (6 y) / (5 x)`

Opgave 5

Werk met de breuken `3/(2a)` en `5/b` .

a

Trek de tweede breuk van de eerstgenoemde af.

b

Vermenigvuldig beide breuken.

c

Deel de eerste breuk door de tweede.

Opgave 6

Werk met de breuken `1/3a` en `1/(2a)` .

a

Leg uit dat `1/3a = a/3` .

b

Tel beide breuken bij elkaar op.

c

Vermenigvuldig beide breuken.

d

Deel de tweede breuk door de eerste.

verder | terug