Vergelijkingen > Breuken in formules
123456Breuken in formules

Voorbeeld 2

Gegeven zijn de breuken `(6 a) / (2 a^3)` en `5/ (4 a)` (met `a!=0` ).

  1. Vermenigvuldig beide breuken: `(6 a) / (2 a^3)* 5/ (4 a)`

  2. Trek de eerste breuk van de tweede af: `5/ (4 a) - (6 a) / (2 a^3)`

> antwoord

Voor beide berekeningen is het verstandig om vooraf de eerste breuk te vereenvoudigen:
`(6 a) / (2 a^3) = (2 *3 *a) / (2 *a*a*a) =3/a^2`

  1. Vermenigvuldigen: `3/a^2*5/ (4 a) = (3 *5) / (a^2*4 a) =15/ (4 a^3)`

  2. Aftrekken: `5/ (4 a) -3/a^2= (5 *a) / (4 a*a) - (4 *3) / (4 *a^2) = (5 a) / (4 a^2) -12/ (4 a^2) = (5 a-12) / (4 a^2)`

Opgave 7

Vereenvoudig de breuken (neem aan dat `a!=0` en `b!=0` ).

a

`(6 a) / (8 ab)`

b

`(5 b) / (15 b^3)`

c

`(7 a) /21`

d

`(5 a^2b) / (ab)`

Opgave 8

Werk met de breuken `(2pq)/(4p)` en `(3p)/(p^2)` .

a

Tel beide breuken op.

b

Vermenigvuldig beide breuken.

c

Deel de eerste breuk door de tweede.

Opgave 9

Werk met de breuken `(3x^2)/(xy)` en `(xy)/(4y)` .

a

Trek de tweede breuk van de eerste af.

b

Vermenigvuldig beide breuken

c

Deel de eerste breuk door de tweede.

verder | terug