Vergelijkingen > Breuken in formules
123456Breuken in formules

Voorbeeld 3

In vergelijkingen kunnen ook meerdere breuken voorkomen. Deze vergelijkingen los je op met de balansmethode. Eerst herleid je de vergelijking zo, dat er geen breuken meer in de vergelijking voorkomen. Daarna zorg je ervoor dat de variabele alleen nog links van het isgelijkteken voorkomt.

`p/4 + 1/12` `=` `2 - 5/6p`
beide zijden `xx12`
`3p + 1` `=` `24 - 10p`
beide zijden `-1`
`3p` `=` `23 - 10p`
beide zijden `+ 10p`
`13p` `=` `23`
beide zijden `/13`
`p` `=` `23/13`
Opgave 10

In het voorbeeld 3 zie je hoe je een vergelijking met breuken kunt oplossen met de balansmethode.

a

Waarom wordt in de eerste stap aan beide zijden met `12` vermenigvuldigd?

b

De tweede en de derde stap had je ook wel kunnen omwisselen. Laat zien hoe de oplossing er dan uitziet.

Opgave 11

Los de vergelijkingen op.

a

`1/7x+4 =3 -1/2x`

b

`5/3 x- 4 =1/4x + 8`

c

`1/3p+1/4p=p-5/6`

verder | terug