Werken met variabelen > Haakjes in formules
123456Haakjes in formules

Uitleg

Een vierkant stuk land wordt aan de oostkant uitgebreid met een strook van 3 m breed en aan de zuidkant met een strook van 2 m breed. De oppervlakte van het nieuwe stuk land kun je dan op twee manieren schrijven:

A = ( x + 3 ) ( x + 2 ) en A = x x + 2 x + 3 x + 3 2

In dit geval krijg je dan: A = ( x + 3 ) ( x + 2 ) = x 2 + 2 x + 3 x + 6 = x 2 + 5 x + 6

Dit is ook een voorbeeld van haakjes wegwerken.

Opgave 4

Bekijk de Uitleg 1. Je ziet hoe je haakjes kunt uitwerken en daarbij met machten moet rekenen. In deze twee figuren worden dergelijke uitwerkingen in beeld gebracht.

I
II
III
IV
a

Leg uit dat in de eerste figuur ( x + 2 ) ( x + 3 ) = x 2 + 5 x + 6 in beeld wordt gebracht.

b

In de tweede figuur wordt in beeld gebracht hoe je ( x - 2 ) ( x + 3 ) zonder haakjes kunt schrijven. Laat zien hoe dat gaat en dat je berekening klopt met de figuur.

c

Welke uitwerking wordt in de derde figuur in beeld gebracht?

d

Welke uitwerking wordt in de vierde figuur in beeld gebracht?

Opgave 5

Werk in de volgende uitdrukkingen de haakjes uit en schrijf ze zo kort mogelijk.

a

( x + 2 ) ( x + 4 )

b

( x + 2 ) ( x - 4 )

c

x ( 3 x + 1 )

d

( x + 2 ) ( y + 3 )

e

( a - 1 ) ( a - 4 )

f

( b + 4 ) ( b - 4 )

verder | terug