Werken met variabelen > Haakjes in formules
123456Haakjes in formules

Testen

Opgave 20

Herleid.

a

b

c

d

e

f

Opgave 21

Los de volgende vergelijkingen op.

a

b

Opgave 22

Vera en Klaas hebben allebei een moestuin. Beide moestuinen hebben dezelfde oppervlakte, maar andere afmetingen. De standaard afmeting van een moestuin is bij meter.
De moestuin van Vera is elf meter langer, maar twee meter minder breed.
De moestuin van Klaas is vier meter langer en drie meter breder.

a

Geef de formule om de oppervlakte van de moestuin van Klaas te berekenen.

b

Met welke formule kun je de oppervlakte van de moestuin van Vera berekenen?

c

De oppervlaktes van de moestuinen van Vera en Klaas zijn even groot.
Bereken .

d

Hoeveel m2 is de moestuin van Vera?

verder | terug