Vergelijkingen > Totaalbeeld
123456Totaalbeeld

Testen

Opgave 6

Herleid.

a

`4 (6 +3 p)+2 (p-4 )`

b

`3(a-5)(a+12)`

c

`(8b^4)/(3b^3)//(6b^2)/(4b)`

d

`2(x - 8) - (3 - x)`

e

`4 k(k^2+2 k) - 2k^2(3k - 3) `

f

`(5t)/(3r) * (4t)/(7r) - r/(7t)`

Opgave 7

Los de vergelijkingen op met behulp van de balansmethode.

a

`2 (k-3 )=6`

b

`text(-) x(x+3 )=(x+5 )(7 -x)`

c

`1/3p+5/6=p/2`

d

` 4(3q + 25)= (q+6)^2`

e

`3/ (2y) +6/5=2/y`

f

`8(1 +1/m)=12`

Opgave 8

Een bedrijf dat veerdiensten verzorgt tussen diverse havens in Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden rekent voor het vervoer bepaalde prijzen. Deze prijzen hangen af van de vaartijd en de gemiddelde tijdsduur van een tocht tussen twee plaatsen met een van hun veerboten. Ze hanteren daarbij de formule `p=35 +10 *t` , waarin `p` de prijs in euro en `t` de gemiddelde vaartijd in uren is.

a

Maak bij deze formule een rekenschema.

b

Voor een bepaalde overtocht ben je € 215,00 kwijt en je wilt weten hoeveel uur deze boottocht gemiddeld duurt. Welke vergelijking moet je oplossen?

c

Los deze vergelijking op met behulp van een terugrekenschema. Hoeveel uur duurt deze tocht gemiddeld?

d

Geef de formule die bij het terugrekenschema hoort.

Opgave 9

Iemand heeft `100` oude munten bewaard: guldens en rijksdaalders. Hij krijgt van een verzamelaar voor elke gulden nog € 0,50 en voor elke rijksdaalder € 1,25. Alle munten bij elkaar zijn dan € 73,25 waard. Hoeveel guldens en hoeveel rijksdaalders heeft hij bewaard? Los dit op aan de hand van een vergelijking. Noem het aantal guldens `g` .

Opgave 10

Martin heeft rozen geplant in rijen. Elke rij heeft evenveel rozen als er rijen zijn. Zijn buurman doet hetzelfde, maar hij plant per rij vier rozen minder. Daarentegen maakt hij vijf rijen rozen meer. Beiden gebruiken evenveel rozenstruikjes. Hoeveel rozenstruikjes zijn dit?

Opgave 11

In de eredivisie worden drie punten toegekend voor een gewonnen voetbalwedstrijd, één punt aan beide teams voor een gelijkspel en nul punten voor een verloren wedstrijd. Er worden in een seizoen 34 wedstrijden gespeeld. Jouw favoriete ploeg heeft in een bepaald seizoen elf keer verloren en 55 punten verzameld.

Hoeveel wedstrijden hebben ze gewonnen?

Opgave 12

Anneke gaat haar verjaardag vieren. Ze kan kiezen om naar het zwembad te gaan of naar de speeltuin. Ze huurt een deel van het zwembad of van de speeltuin af. Voor het zwembad betaal je € 150,00 en nog € 0,50 per persoon per kluisje. Voor de speeltuin betaal je € 125,00 en nog € 2,50 per persoon voor iets lekkers. De ouders van Anneke gaan voor de locatie waar ze het minste per persoon moeten betalen.

a

Om de kosten per persoon te berekenen voor het zwembad maak je gebruik van de formule: `p = 150/(g) + 0,50` . Hiervoor staat `p` voor prijs per persoon en `g` voor het aantal gasten. Wat is de formule voor de kosten per persoon voor de speeltuin?

b

Anneke nodigt tien klasgenootjes uit. Welke locatie is per persoon goedkoper?

c

Anneke wil heel graag zwemmen. Hoeveel klasgenootjes moet ze uitnodigen, zodat de kosten per persoon lager zijn dan voor de speeltuin?

verder | terug