Lineair en hyperbolisch > Recht evenredig
123456Recht evenredig

Inleiding

Je hebt al met formules kennis gemaakt. Nu ga je werken met formules met twee variabelen. Je kunt daar een grafiek bij maken. De eenvoudigste grafieken zijn rechte lijnen door de oorsprong van het assenstelsel. Dus daar begin je mee.

Je leert in dit onderwerp:

  • formules en grafieken bij recht evenredige verbanden maken en gebruiken;

  • de begrippen evenredigheidsconstante en hellingsgetal;

  • van een formule en/of grafiek bepalen of er sprake is van een recht evenredig verband.

Voorkennis:

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • grafieken bij formules maken en vergelijkingen oplossen met behulp van de balansmethode gebruiken.

verder | terug