Lineair en hyperbolisch > Lineaire verbanden
123456Lineaire verbanden

Inleiding

Er zijn natuurlijk ook situaties waarbij rechte lijn grafieken niet door de oorsprong van het assenstelsel gaan. Je gaat nu zien wanneer dat het geval is. Rechte lijn grafieken horen bij lineaire verbanden.

Je leert in dit onderwerp:

  • formules en grafieken bij lineaire verbanden maken en gebruiken;

  • de begrippen hellingsgetal (richtingscoëfficiënt) en startgetal;

  • bij een lineaire grafiek een formule opstellen.

Voorkennis:

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • recht evenredige verbanden herkennen en de evenredigheidsconstante, het hellingsgetal, bepalen;

  • formules en grafieken bij recht evenredige verbanden maken en gebruiken;

  • grafieken bij formules maken en vergelijkingen oplossen met behulp van de balansmethode gebruiken.

verder | terug