Lineair en hyperbolisch > Lineaire vergelijkingen
123456Lineaire vergelijkingen

Toepassen

Iemand wil een nieuwe auto aanschaffen en twijfelt tussen een auto die op benzine rijdt en een zelfde auto die op diesel rijdt. Hij heeft deze formules opgesteld voor de kosten afhankelijk van het aantal km dat hij jaarlijks rijdt.

Benzineauto:
Dieselauto:

Welke auto is voor hem voordeliger?

Opgave 16

Gebruik de gegeven formules uit Toepassen hierboven.

a

Welke ongelijkheid moet er worden opgelost?

b

Los deze ongelijkheid op.

c

Welk antwoord geef je nu op de vraag die de automobilist zichzelf heeft gesteld.

Opgave 17

Je wilt in een auto die op benzine rijdt een gastank inbouwen. Dat kost € 1450,00. Gas kost € 0,75 per liter en je rijdt 16 km op 1 liter gas. De benzinekosten zijn € 0,11 per kilometer. De totale kosten voor het rijden op gas hangen af van het aantal kilometers dat je rijdt.

a

Stel een formule op voor . Rond het hellingsgetal af op twee decimalen.

b

Stel ook een formule op voor , de brandstofkosten aan benzine voor het aantal gereden kilometers .

c

Na hoeveel gereden kilometers heb je de kosten van de gastank terugverdiend?

verder | terug