Lineair en hyperbolisch > Lineaire vergelijkingen
123456Lineaire vergelijkingen

Voorbeeld 2

Je ziet hier twee voorbeelden van het oplossen van lineaire vergelijkingen die wat lastiger zijn. Kijk goed wat er elke stap gebeurt.

Eerste voorbeeld
Tweede voorbeeld
Opgave 7

Bekijk in Voorbeeld 5 de twee uitwerkingen van wat lastiger lineaire vergelijkingen. In de eerste vergelijking komen breuken voor, in de tweede vergelijking haakjes.

Bekijk de eerste vergelijking.

a

Wat gebeurt er in de eerste stap van de oplossing?

b

In de tweede stap gebeuren er twee dingen tegelijk, welke twee?
Is de volgorde daarbij belangrijk?

Bekijk vervolgens de tweede vergelijking. Zowel links als rechts van het isgelijkteken worden de haakjes weggewerkt.

c

Leg uit hoe dit gebeurt.

d

Loop de rest van de uitwerking na. Controleer het antwoord.

Opgave 8

Los de vergelijkingen op.

a

b

c

d

Opgave 9

Met AlgebraKIT kun je het oplossen van vergelijkingen oefenen. Bekijk het Practicum .

verder | terug