Lineair en hyperbolisch > Lineaire vergelijkingen
123456Lineaire vergelijkingen

Practicum

Met AlgebraKIT kun je oefenen met vergelijkingen oplossen met de balansmethode. Je kunt telkens een nieuwe opgave oproepen. Je maakt elke opgave zelf op papier.
Met "Toon uitwerking" zie je het verder uitklapbare antwoord.
Met krijg je een nieuwe opgave.

verder | terug